top of page

Many new games - ESSEN 2022

EN


Essen 2022 - new year, new fair brings new games. And this year indeed Brain Games Publishing was super excited to bring not 1 not 2 but a whole SEVEN new games! The new games were showed to Brain Games Publishing partners from many different countries but visitors of the fair also had a chance to try these games out. The games Brain Games Publishing brought to the show are:

 • Karakum (a light family strategy card game about building caravans crossing the desert - Karakum)

 • Zing-A-Zam (quick and easy trick taking game for kids and grownups alike, where the catch is that you do not see your own hand of cards)

 • Cupcake Draft (players draft cupcakes and try to sell them to customers)

 • Mimic Octopus (a crazy - in a good way - party game for teens and grownups about weird and funny conversations)

 • Carnival of Creatures (set collecting card game of magical creatures participating in a carnival)

 • Mission Complete (a cooperative card game where players complete missions but are limited in the way they communicate)

 • Eridanos (two player tactical card game where players use their ships to battle for control of mythical islands)

As the fair this year was almost back to normal (or whatever goes for normal these days) there were many more visitors than last year and so, many more players who could try our games out. And how could Brain Games Publishing not collect some feedback on the games and create a TOP liked games list. As far liking games goes, all the games were constantly played and enjoyed by the visitors, but if we had to (and we will) make a TOP 3, then these would be it.

 1. Zing-A-Zam

 2. Karakum

 3. Mimic Octopus

All in all it was another great fair for Brain Games Publishing.


LV


Essene 2022 - jauns gads, jauns gadatirgus un jaunas spēles. Un šogad patiešām Brain Games Publishing varēja izstādē izrādīt nevis 1, nevis 2, bet veselas SEPTIŅAS jaunas spēles!

Jaunās spēles tika demonstrētas Brain Games Publishing partneriem no daudzām dažādām valstīm, taču arī izstādes apmeklētājiem bija iespēja šīs spēles izmēģināt. Spēles kuras Brain Games Publishing šoreiz paņēma līdzi ir:

 • Karakum (viegla ģimenes stratēģijas kāršu spēle par karavānu veidošanu, kas šķērso tuksnesi — Karakum)

 • Zing-A-Zam (ātra un vienkārša stiķu ņemšanas spēle gan bērniem, gan pieaugušajiem, kur spēlētāji paši neredz savas kārtis)

 • Cupcake Draft (spēlētāji draftē kūciņas un cenšas tās pārdot klientiem)

 • Mimic Octopus (traka — labā nozīmē — ballīšu spēle pusaudžiem un pieaugušajiem par dīvainām un smieklīgām sarunām)

 • Carnival of Creatures (kolekcionēšanas kāršu spēle par maģiskām radībām, kas piedalās karnevālā)

 • Mission Complete (kooperatīva kāršu spēle, kurā spēlētāji mēģina izpildīt uzdevumus, bet ir ierobežoti komunikācijā)

 • Eridanos (taktiska divu spēlētāju spēle, kurā spēlētāji izmantojot savus kuģus cīnās pār mistisku salu kontroli)

Tā kā šogad gadatirgus bija gandrīz atgriezies ierastajā ritmā (vai kas īsti var skaitīties ierasts šobrīd pasaulē), apmeklētāju bija daudz vairāk nekā pagājušajā gadā, un tāpēc daudz vairāk spēlētāju varēja izmēģināt mūsu spēles. Un kā gan Brain Games Publishing nevarētu apkopot atsauksmes par spēlēm un izveidot TOP iecienītāko spēļu sarakstu. Visas spēles tika nepārtraukti spēlētas un apmeklētājiem patika, bet, ja Brain Games Publishing vajadzētu izveidot TOP 3, tad tas būtu šis.

 1. Zing-A-Zam

 2. Karakum

 3. Mimic Octopus

Kopumā tas bija vēl viens lielisks gads Brain Games Publishing Esenē.
EN


Brain Games Publishing has signed a contract no. SKV-L-2016/741 with the Investment and Development Agency of Latvia about receiving support under ERDF project "Promotion of international competitiveness" (project ID no. 3.2.1.2./16/I/001).LV

Brain Games Publishing 2016. g. 1. septembrī ir noslēdzis līgumu nr. SKV-L-2016/741 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta sniegšanu ERAF projekta "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" (projekta identifikācijas nr. 3.2.1.2./16/I/001) ietvaros.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square
bottom of page