top of page

New York Toy Fair 2020

EN

In February, the Brain Games participated at the North American Toy Fair 2020, the largest and most important toy trade show in the United States organized by the Toy Industry Association™.

From February 22nd to 25th, 24,000 industry professionals gathered at the Jacob K. Javits Convention Center in New York City to showcase hundreds of thousands of toys and youth entertainment products to retail outlets and trade guests from numerous countries.

Among exhibiting manufacturers there was also Brain Games, in cooperation with their official North America partner - Luma Games, presenting their new and upcoming games to their US partners. The focus was of course on the hit game TEAM3, which last year was featured on Forbes most anticipated list of games. And other novelties like Snowman Dice, Pigasus and Farm Rescue.

LV

Februārī Brain Games piedalījās Ziemeļamerikas rotaļlietu izstādē Toy Fair 2020, kas ir lielākā un nozīmīgākā rotaļlietu izstāde ASV un ko organizē organizācija Toy Industry Association™.

No 22. līdz 25. februārim 24 000 industrijas profesionāļi pulcējās izstāžu centrā Jacob K. Javits Convention Center Ņujorkā, lai izrādītu simtiem tūkstošu jaunāko rotaļlietu un izklaides produktu tirgotājiem un industrijas līderiem no vairākām valstīm.

Izstādes dalībnieku vidū bijām arī mēs, Brain Games, sadarbībā ar tās Ziemeļamerikas oficiālo partneri - Luma Games, prezentējot savas jaunākās spēles ASV partneriem. Lielākais fokuss, protams, bija uz jauno hītu - TEAM3. Bet bija apskatāmi arī pārējie jaunumi, Snowman DIce, Pigasus un Farm Rescue.

EN

Brain Games Publishing has signed a contract no. SKV-L-2016/741 with the Investment and Development Agency of Latvia about receiving support under ERDF project "Promotion of international competitiveness" (project ID no. 3.2.1.2./16/I/001).

LV

Brain Games Publishing 2016. g. 1. septembrī ir noslēdzis līgumu nr. SKV-L-2016/741 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta sniegšanu ERAF projekta "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" (projekta identifikācijas nr. 3.2.1.2./16/I/001) ietvaros.

 

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page