top of page

Toy Fair 2018 in New York

EN

In February, the Brain Games team traveled to the Western Hemisphere in order to exhibit at the North American Toy Fair 2018, the largest and most important toy trade show in the United States organized by the Toy Industry Association™.

From February 17th to 20th, 26,236 industry professionals gathered at the Jacob K. Javits Convention Center in New York City to showcase hundreds of thousands of toys and youth entertainment products to retail outlets and trade guests from 100 countries.

Among 1,000 exhibiting manufacturers there was also Brain Games presenting their new and upcoming games to their US partners. The focus was of course on the long awaited games from the ICECOOL universe: ICECOOL2 and Pyramid of Pengqueen. Also, we were happy and proud to present our upcoming card games Pikoko and Orc-lymips, as well as our party game Doodle Rush to the US public for the first time.

LV

Februārī Brain Games komanda devās ceļā uz Rietumu puslodi, lai piedalītos Ziemeļamerikas rotaļlietu izstādē Toy Fair 2018, kas ir lielākā un nozīmīgākā rotaļlietu izstāde ASV un ko organizē organizācija Toy Industry Association™.

No 17. līdz 20. februārim 26 236 industrijas profesionāļi pulcējās izstāžu centrā Jacob K. Javits Convention Center Ņujorkā, lai izrādītu simtiem tukstošu jaunāko rotaļlietu un izklaides produktu tirgotājiem un industrijas līderiem no 100 valstīm.

Tūkstots izstādes dalībnieku vidū bijām arī mēs, Brain Games, prezentējot savas jaunākās spēles ASV partneriem. Lielākais fokuss, protams, bija uz ilgi gaidītajām ICECOOL universa spēlēm ICECOOL2 un Pyramid of Pengqueen. Tāpat bijām lepni prezentēt arī mūsu jaunās kāršu spēles Pikoko un Orc-lympics, kā arī ballīšu spēli Doodle Rush pirmo reizi ASV publikai.

Brain Games at Toy Fair 2018 in New York

Brain Games at Toy Fair 2018 in New York

Brain Games at Toy Fair 2018 in New York

Brain Games at Toy Fair 2018 in New York

 

EN

Brain Games Publishing has signed a contract no. SKV-L-2016/741 with the Investment and Development Agency of Latvia about receiving support under ERDF project "Promotion of international competitiveness" (project ID no. 3.2.1.2./16/I/001).

LV

Brain Games Publishing 2016. g. 1. septembrī ir noslēdzis līgumu nr. SKV-L-2016/741 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta sniegšanu ERAF projekta "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" (projekta identifikācijas nr. 3.2.1.2./16/I/001) ietvaros.

Featured Posts