top of page

International Games Festival 2018 in Cannes

EN

Right after the Toy Fair 2018 in New York, the Brain Games team came back to Europe and went straightly to the International Games Festival 2018 in Cannes, France. From February 23rd to 25th, we exhibited and showed off our games at the Cannes festival for the first time.

Every year at the Cannes Festival and Convention Centre, families and friends, keen game-players and people who are just curious, as well as game designers and publishing companies come together in a fun atmosphere to enjoy traditional games, great classics, board games, video games, simulation games, collectible cards and many more.

Our hero of the fair was of course ICECOOL. People not only enjoyed the game but were also excited to meet the penguin called Ozzy and take photos with him. Moreover, the International Games Festival in Cannes was the first place where the French version of Doodle Rush was presented.

LV

Uzreiz pēc Izstādes Toy Fair 2018 Ņujorkā Brain Games komanda devās atpakaļ uz Eiropu, lai piedalītos izstādē International Games Festival 2018, kas notika Kannās, Francijā no 23. līdz 25. februārim. Šī bija mūsu pirmā reize, kad piedalījāmies un savas spēles izrādījām Kannu spēļu festivalā.

Katru gadu Kannu izstāžu centrā pulcējas ģimenes, draugi, entuziasti, spēļu dizaineri un izdevēji, lai izbaudītu galda spēles, video spēles, simulācijas spēles un daudzas citas.

Galvenā loma mūsu stendā, protams, bija atvēlēta ICECOOL. Interesenti varēja ne tikai izbaudīt pašu spēli, bet arī satikt pingvīnu Oziju un nofotografēties ar viņu. Turklāt Kannu spēļu festivāls bija pirmā vieta, kur pirmo reizi tika prezentēta spēles Doodle Rush franču valodas versija.

Brain Games at International Games Festival 2018 in Cannes

Brain Games at International Games Festival 2018 in Cannes

Brain Games at International Games Festival 2018 in Cannes

Brain Games at International Games Festival 2018 in Cannes

 

EN

Brain Games Publishing has signed a contract no. SKV-L-2016/741 with the Investment and Development Agency of Latvia about receiving support under ERDF project "Promotion of international competitiveness" (project ID no. 3.2.1.2./16/I/001).

LV

Brain Games Publishing 2016. g. 1. septembrī ir noslēdzis līgumu nr. SKV-L-2016/741 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta sniegšanu ERAF projekta "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" (projekta identifikācijas nr. 3.2.1.2./16/I/001) ietvaros.

Featured Posts