top of page

ChiTAG 2017

EN

From November 15th till 18th, 2017 Brain Games was in Chicago, US, to exhibit for the first time at the Chicago Toy and Game Week (ChiTAG): North America's largest toy and game fair.

Beside presenting their new board games, Brain Games organised an ICECOOL tournament offering penguin flicking fun to the fair's visitors, especially kids.

But the most exciting was ChiTAG Toy & Game Innovation Awards (TAGIE’s) ceremony on November 17 where Brian Gomez, the author of ICECOOL (group of four talented designers), was nominated as Rising Star of the Year.

LV

No 15. līdz 18. novembrim Brain Games viesojās Čikāgā, ASV, lai ASV publikai prezentētu savas jaunās spēles izstādē "Chicago Toy and Game Week" (ChiTAG): Ziemeļamerikas lielākajā rotaļļietu un spēļu izstādē.

Līdzās galda spēļu prezentēšanai, Brain Games izstādē noorganizēja arī spēles ICECOOL turnīru, ļaujot izstādes apmeklētājiem, īpaši bērniem, izbaudīt pingvīnu ķeršanas spēli.

Bet pati aizraujošākā bija balvu "ChiTAG Toy & Game Innovation Awards" (TAGIE’s) pasniegšanas ceremonija 17. novembrī, kurā ICECOOL autors Brian Gomez (četru talantīgu dizaineru komanda) bija nominēts kā gada uzlecošā zvaigzne kategorijā "Rising Star of the Year".

Brain Games Publishing at ChiTAG 2017

Brain Games Publishing at ChiTAG 2017

Brain Games Publishing at ChiTAG 2017

Brain Games Publishing at ChiTAG 2017

 

EN

Brain Games Publishing has signed a contract no. SKV-L-2016/741 with the Investment and Development Agency of Latvia about receiving support under ERDF project "Promotion of international competitiveness" (project ID no. 3.2.1.2./16/I/001).

LV

Brain Games Publishing 2016. g. 1. septembrī ir noslēdzis līgumu nr. SKV-L-2016/741 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta sniegšanu ERAF projekta "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" (projekta identifikācijas nr. 3.2.1.2./16/I/001) ietvaros.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page