top of page

Major Fun Award

EN

Major announcement! Our latest brainchild, ICECOOL, has been awarded the Major Fun Award – a testament to the pure joy the flicking game brings to players of all ages. In the review, Stephen Conwey from Major Fun observes: “The pieces cry out to be flicked and you’ll start flicking them through doors and over walls just for fun as you are setting up the game. Anyone with working fingers can play and enjoy ICECOOL and will instantly know that it is absolutely… Major Fun!”

So, a quick recap: ICECOOL, the fun flicking game featuring rascal penguins that decide to skip class and go sneak some fish, was launched in June 2016 at the UK Games Expo. Since that launch, ICECOOL has already received five awards. That is five awards in four months! We are happy to see board game enthusiasts and reviewers recognize the inventiveness of the game’s flicking techniques and the box-in-a-box setup, and hope that there are many, many more wins in store for our little penguins.

LV

Brain Games jaunākā spēle “ICECOOL” ir saņēmusi apbalvojumu kā spēle jautrībai -Major Fun Award. Apbalvojums kalpo kā kārtējais apliecinājums, ka šī “knipju” spēle spēj sagādāt prieku visa vecuma spēlētājiem. Spēles recenzijā Stīvens Konvejs no Major Fun raksta: “Figūriņas tā vien prasa, lai pa tām uzsit ar knipi, un jūs sāksiet tās dzenāt cauri durvīm un pāri sienām vienkārši jautrības pēc, kamēr kārtosiet spēles laukumu. Ikviens, kuram strādā pirksti, var spēlēt un izbaudīt “ICECOOL”, un ikviens acumirklī sapratīs, ka spēle ir absolūti... Major Fun!”

Tātad, īss kopsavilkums. “ICECOOL”, “knipju” spēle par palaidnīgajiem pingvīniem, kas izlemj bastot nodarbību, lai tā vietā noķertu kādu zivis, tika pirmo reizi prezentēta publikai izstādē UK Games Expo 2016. gada jūnijā. Kopš tā laika “ICECOOL” jau ir saņēmusi 5 apbalvojumus. Tātad – 5 apbalvojumi 4 mēnešos! Esam gandarīti redzēt, ka galda spēļu cienītāji un kritiķi novērtē spēles atjautību – jaunos knipju paņēmienus un “kaste-kastē” uzbūvi – un ceram, ka mūsu mazajiem pingvīniem nākotnē priekšā vēl daudz, daudz uzvaru.

Brain Games Publishing at UK Games Expo 2016

Featured Posts
Recent Posts