top of page

Brain Games Publishing is completing projects co-funded by ERDF

EN

Brain Games Publishing has signed a contract Nr. L-ĀTA-15-3679 with the Investment and Development Agency of Latvia about completing projects that are co-funded by the European Regional Development Fund.

LV

Brain Games Publishing 16.12.2015. ir noslēdzis līgumu Nr.L-ĀTA-15-3679 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta "DALĪBA UK EXPO UN ESSENES IZSTĀDĒS 2015. GADĀ" īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās Attīstības Fonds.

Featured Posts
Recent Posts